#BIGRead14: O Thou

#BIGRead14 Today’s poem can be hard to read – because Stephen appears to be trying to articulate something that’s hard to articulate: O beginning! O beauty! O brilliance! O wonder! O presence! O silence! O mercy! O wholeness! O healing! O energy! O darkness! O glory! O friend! O end! O thou! I chose the […]